تعمیرات و تعویض چرخ صندلی اداری

چرخ صندلی اداری انواع مختلفی دارد پیچی و پیمی که هر کدام کاربرد جدا گانه دارند بسته به نوع پایه استفاده می شوند در تعمیرات صندلی اداری همه نوع چرخ موجود می باشد 

چرخ های پیچی سایز 10 و 12 موجود می باشد

و چرخ های پیمی نیز سایز 12 موجود می باشد

 مشاهده شده برخی افراد سودجو چرخ های ضایعاتی را تمیز نموده و به جای چرخ نو به مشتری می فروشند

هیچ وقت چرخ دست دوم جای چرخ نو را نمی گیرد به این علت که روی قسمت قاپک های چرخ شیار به وجود اماده

در ادامه ما به شما آموزش می دهیم که چگونه چرخ خود را سرویس کنید 

سرویس چرخ صندلی اول باید چرخ را از پایه جدا کنید 

پیم را از چرخ جدا کنید و محفظه را روغن کاری کنید 

و مابین دو قاپک چرخ را هم روغن کاری کنید

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :