تعمیر و تعویض جک صندلی مدیریتی

یکی از قطعات خیلی مهم در صندلی مدیریتی اداری جک صندلی اداری میباشد 

در صندلی های مدیریتی امکان متغیر بودن جک صندلی هست 

به علت بزرگتر بودن صندلی های مدیرتی از جک های کوچک تری اسفاده میشود

که جک صندلی در کیفیت مختلفی قراردارد

گجروه تعمیراتن صندلی اداری از بهترین کیفیت استفاده میکند

 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :