انواع صندلی SERIES بخش دوم صندلی SERIES : صندلیSERIES17  ، صندلیSERIES11 ،صندلیSERIES12 ،صندلی SERIES13 ، صندلیSERIES14 ،صندلیSERIES15 ،صندلیSERIES16 ، صندلیSERIES26 ،صندلیSERIES36 صندلیSERIES17 فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم اتصالات پشتی از آلیاژ آلومینیوم (LM2)  با پوشش ابکاری نیکل کروم دسته از آلیاژ