تعویض روکش صندلی اداری و کامپیوتری تعویض روکش صندلی : صندلی ها و مبل ها دارای روکش های متفاوتی از جنس پارچه یا چرم و غیره می باشند. در صورتی که شما مایل باشید ، ما می توانیم هر نوع روکشی را که بخواهید برای شما نصب کنیم.