تعمیر مکانیزم صندلی اداری به چه صورت است ؟ تعمیر مکانیزم صندلی اداری چیست؟  مکانیزم قطعه‌ای مکانیکی در صندلی اداری است که زیر نشیمن نصب می‌شود و به صندلی توانایی جابجایی عمودی، تغییر زاویه و غیره را می‌دهد و در حقیقت حکم شاسی صندلی را دارد. مکانیزم خود