مشاهده برچسب ها

  • تعمیر سیلندر گاز صندلی

    تعمیر سیلندر گاز صندلی و چگونگی انتخاب و نصب آن تعمیر سیلندر گاز صندلی و چگونگی انتخاب و نصب سیلندر گاز جایگزین مناسب برای صندلی دفتر شما . صندلی های اداری یا صندلی های میز در حال حاضر از تنظیم ارتفاع با سیلندر گاز، گاهی اوقات به عنوان یک پنوماتیک اشاره

  • تعمیر صندلی قسمت مکانیزم

    تعمیر صندلی قسمت مکانیزم بالابر تعمیر صندلی قسمت مکانیزم : اگر مکانیزم بالابر صندلی در دفتر شما نیاز به تعمیر دارد ، اما قسمت لوازم داخلی مکانیزم هنوز هم در شکل خوب است، صندلی را نچرخانید. رفع آن فقط با تغییر سیلندر گاز و تعویض کردن آن است . بازسازی مکانیسم بالابر یک