ویژگی های یک صندلی خوب کدام اند ؟ ویژگی های یک صندلی خوب : آدمی سال‌ ها تجربه کرد تا بفهمد چه چیزی برای نشستن مناسب‌تر است. پس از آن هم سال‌ ها آزمایش کرد تا بداند که درست نشستن چگونه است در منزل ، محیط کار ، خیابان ، پارک