تعمیر و تعویض پد صندلی

تعمیر و تعویض پد صندلی

تعمیر و تعویض پد صندلی اداری و مدیریتی

تعمیر و تعویض پد صندلی : سبک و راحتی نشستن روی صندلی را با پد صندلی تکنیکال صنعت می توان فراهم کرد  .

در تکنیکال صنعت ، ما خوشحالیم که مجموعه ای از پد های صندلی و تعمیر صندلی را ارائه می دهیم که از ناراحتی و اذیت شدن در اثر نشستن روی صندلی سخت به شما کمک می کند.

شما می توانید از پد تشک فوم و فیبر در اشکال مختلف استفاده کنید که برای مناسب ترین صندلی های معمول طراحی شده اند.

پد ها در انواع رنگ و جنس های مختلف موجود است .